Samajavaragamana Lyrics – సమజవరాగమనా – Sid Siram (2019)

Samajavaragamana Lyrics

Samajavaragamana Lyrics – సమజవరాగమనా – Sid Siram Samajavaragamana Lyrics ~~~~~ సమజవరాగమనా ~~~~~ నీ కల్లని పట్టుకు వడలన్ననవి చూడే నా కల్లు ఆ చూపులనాళ్ళ తొక్కుకు వేళ్ళకు దయలేధ అసలు నీ కల్లని పట్టుకు వడలన్ననవి చూడే …

Full LyricsSamajavaragamana Lyrics – సమజవరాగమనా – Sid Siram (2019)

Full LyricsShallow lyrics